معنا - بلاگ کسری درویش
This is me

Kasra Darvish

I write to exist beyond time!

Kasra Darvish

3-Minute Read

مرگ پایان است. بعد از مرگ به قول خیام کوزه میشیم. اینجا این سوال پیش میاد که اگر مرگ پایان است پس به چه هدفی زندگی کنیم؟ این سوال میتونه در شکل های مختلف مطرح بشه که شاید معروف ترینش معنی زندگی باشه.

Recent Posts

Categories

About

I'm a Ph.D. student interested in Artificial Intelligence, Machine Learning and intelligence in its abstract form