شعر فارسی - بلاگ کسری درویش
This is me

Kasra Darvish

I write to exist beyond time!

Kasra Darvish

1-Minute Read


این یکی از شعرهای مورد علاقه ی من هستش که به عنوان اولین پست بلاگ مینوسمش که بمونه به یادگار

در این درگَه که گَه گَه، کَه کُه و کُه کَه شود ناگَه

به امروزت مشو غره که از فردا نیی آگَه

comments powered by Disqus

Recent Posts

Categories

About

I'm a Ph.D. student interested in Artificial Intelligence, Machine Learning and intelligence in its abstract form