زمینی ها و فضایی ها - بلاگ کسری درویش
This is me

Kasra Darvish

I write to exist beyond time!

Kasra Darvish

1-Minute Read

شایدم ۲۰۰ سال بعد، یکی ‌از دغدغه ها این باشه که چرا بین موجوداتِ ”زمینی“ و موجوداتِ ”فضایی“ تفاوت قائل میشیم و چرا باهم در صلح نیستیم. چرا فضایی ها آدم ها رو، و آدم ها فضایی ها رو تحقیر میکنن و اعتماد و احترام وجود نداره. چرا به طور مداوم با هم در تنش هستیم.

”فعالانِ حقوقِ فضایی ها“، زمینی ها رو سرزنش میکنن و ”فعالانِ حقوقِ زمینی ها“ فضایی ها رو، و یک ”چرخه ی ناتمامِ تَنِش“ به وجود میاد که نسل ها طول میکشه تا شکسته بشه.

ولی خب خوبیش اینه که احتمالا دغدغه های امروز ما (مثل برابری حقوق انسان ها از هر جنسیت و ملیت و تفکری) برای نسل های بعد، مسائل حل شده و ساده ای خواهند بود.

ولی آیا روزی میرسه که هیچ مشکلی نباشه!؟

نقاشی

نقاشی از: لاله نوریان

پ.ن. رو به جلو، هر چند کُند!

پ.پ.ن. موجودات باهم برابرند ولی بعضی ها برابرترند :)

comments powered by Disqus

Recent Posts

Categories

About

I'm a Ph.D. student interested in Artificial Intelligence, Machine Learning and intelligence in its abstract form